4.liga - rozlosovanie

 

Tabuľka
Rozlosovanie
Poradie

 

1. kolo 1.6 - 20.6  Výsledok
Kováč Noga  
Špireková Baranec  
Binda Kamenský  
Hermanová Trubanová  
 
2. kolo 21.6 - 5.7  Výsledok
Trubanová Baranec  
Kováč Kamenský  
Špireková Binda  
Noga Hermanová  
 
3. kolo 6.7 - 21.7 Výsledok
Noga Kamenský  
Trubanová Binda  
Kováč Špireková  
Hermanová Baranec  
       
4. kolo 22.7 - 4.8  Výsledok
Baranec Binda  
Noga Špireková  
Trubanová Kováč  
Kamenský Hermanová  
5. kolo 5.8 - 20.8  Výsledok
Kamenský Špireková  
Baranec Kováč  
Noga Trubanová  
Hermanová Binda  
 
6. kolo 21.8 - 3.9  Výsledok
Binda Kováč  
Špireková Hermanová  
Kamenský Trubanová  
Baranec Noga  
         
7. kolo 4.9 - 24.9 Výsledok
Špireková Trubanová  
Binda Noga  
Kamenský Baranec  
Hermanová Kováč