3.Liga - tabuľka


 

 

 

  3. liga Plachý Plachyová Z Valach Plachyová T Uhrecký Tužinský Kabát Magát Hellebrandt Pauček Zrebený
1. Plachý   0-2 0-2   1-2 2-0 2-0 2-1 2-1    
2. Plachyová Z  2-0     0-2 0-2 2-0     0-2    
3. Valach 2-0 2-0   0-2 1-2 2-0 2-0 2-0 1-2 2-0  
4. Plachyová T   2-0 2-0   2-0 2-0 2-0 2-1 1-2 2-0  
5. Uhrecký 2-1 2-0 2-1 0-2   2-0 2-0 0-2 0-2 2-0  
6. Tužinský 0-2 0-2 0-2 0-2     1-2 0-2 0-2 0-2 0-2
7. Kabát  0-2   0-2 0-2 0-2 2-1     2-1 2-1 0-2
8. Magát  1-2   0-2 1-2 2-0 2-0     2-1 2-0  
9. Hellebrandt  1-2 2-0 2-1 2-1 2-0 2-0 1-2 1-2   2-0  
10. Pauček    

0-2

0-2 0-2 2-0 1-2 0-2 0-2    
11. Zrebený           2-0 2-0        

 

Meno Telefón Štartovné Email
Plachyová Timea    0950 490 951     jaroslav.plachy1@gmail.com
Plachý Jaroslav 0907 830 779   jaroslav.plachy1@gmail.com
Julo Tužinský 0909 141 588    
Valach Stano 0903 483 904   stani1.valach@gmail.com
Magát Ľudo  0907 818 804   ludomagat@centurm.sk
Kabát Fero 0905 664 025 ferokabat@ferokabat.sk
Uhrecký Braňo 0908 829 712   uhrecky.branislav@gmail.com
Hellebrandt Juraj 0917 970 466   juraj.helly@gmail.com
Pauček Samuel  0907 934 185   samuelpaucek07@gmail.com
Zrebený Maroš 0911 036 735   zrebeny.maros@gmail.com
Plachyová Zuzana 0949 844 480   jaroslav.plachy1@gmail.com