1.Liga - tabuľka


 

 

  1. liga Uhrecký Lenč Sudra Štrba Kollár Prachár Rafaj Špirek Suchý Kováč
1. Uhrecký   1 : 2 2 : 0 2 : 0 2 : skr 2 : 0 2 : 0  2 : 0
2. Lenč 2 : 1   2 : 0 2 : 0 2 : skr 2 : 0 2 : 0  2 : 0
3. Sudra  
4. Štrba 0 : 2 0 : 2   1 : 2  2 : skr 1 : 2 0 : 2  1 : 2
5. Kollár 0 : 2 0 : 2 2 : 1   2 : skr 1 : 2 2 : 1 2 : 0
6. Prachár 2 : skr
7. Rafaj skr : 2 skr : 2 skr : 2 skr : 2   0 : 2 (skr) skr : 2 skr : 2
8. Špirek 0 : 2 0 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 0 (skr)   2 : 0 2 : 0
9. Suchý 0 : 2 0 : 2 2 : 0 1 : 2 2 : skr   2 : 0
10. Kováč 0 : 2 0 : 2 2 : 1 0 : 2 2 : skr 0 : 2 0 : 2  

 

Meno Telefón Štartovné Email
Kollár Milan 0907 647 908 milankollar@gmail.com
Lenč Marek 0908 859 381   mareklenc@gmail.com
Štrba Martin  0948 165 095  mstrba22@gmail.com
Kováč Peter   0905 209 345    peterkovac78@gmail.com
Sudra Juraj 0918 040 802   jurajsudra@zoznam.sk
Špirek Marian 0905 540 050 marian.spirek@gmail.com
Rafaj Andrej 0911 158 298   ajorafaj@gmail.com
Suchý Miro 0908 909 752   sumiro@zoznam.sk
Prachár Vlado 0949 812 358   vladimir.prachar@gmail.com
Uhrecký Michal 0917 056 403   muhrecky4@gmail.com